UKK - Usein kysyttyjä kysymyksiäMistä perintäkulut muodostuvat?

Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513
"Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Korvausvelvollisuus voi perustua sekä velkojan omista perintätoimista aiheutuviin kuluihin että kuluihin, joita velkojalle aiheutuu sen johdosta, että velkojan on suoritettava toimeksisaajalle korvausta perinnän suorittamisesta.
Korvattavien kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat."

Perintäkulut muodostuvat mm. perintätoimeksiantoon perehtymisestä, sen kirjaamisesta järjestelmiin, maksuvaatimuksen laatimisesta ja lähettämisestä, materiaali-, järjestelmä- ja palkkakuluista.

Huomioi, että kulut ja viivästyskorko, joka lasketaan kunnes velka on kokonaan maksettu, kasvattaa velkasaldoa.


Erääntynyt laskuni on siirtynyt Suomen Perintäyhtiön perittäväksi. Tuleeko minulle maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä tulee useimmiten vasta siinä vaiheessa, kun käräjäoikeus antaa asiassa velkomustuomion. Sinun kannattaa pyrkiä maksamaan velka viimeistään eräpäivään mennessä. Mikäli et pysty maksamaan velkaa, ota yhteyttä meihin heti saatuasi perintäkirjeen, viimeistään kuitenkin eräpäivänä, ja tee maksusuunnittelma.


Yrityksellemme on aiheutunut maksuhäiriömerkintä. Miten saamme merkinnän pois?

Maksuhäiriömerkintä säilyy luottotietorekisterissä kolme vuotta. Aiheellista merkintää ei poisteta, mutta kun saatava on maksettu, voidaan maksuhäiriömerkinnän rinnalle lisätä tieto maksusuorituksesta. Maksuhäiriön tallennusaika voi pidentyä, mikäli rekisteröidylle rekisteröidään uusi maksuhäiriö tallennusaikana.